ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)

 

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3523(อาคารอเนกประสงค์) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 30 มี.ค.63)

1.เอกสาร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

2.ประกาศ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)