ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)


1.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3472, 3474 และ 3476 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27 พ.ย.63)
เอกสาร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)   ประกาศ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

2.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3468 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27 พ.ย.63)
เอกสาร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)   ประกาศ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

3.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3467 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27 พ.ย.63)
เอกสาร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)   ประกาศ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

4.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3388 (อาคารพักรับรอง 6) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 27 พ.ย.63)
เอกสาร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)   ประกาศ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

5.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3470 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 30 พ.ย.63)
เอกสาร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)   ประกาศ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

6.สร้างอาคาร บก.ผชย.บน.4 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 30 พ.ย.63)
เอกสาร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)   ประกาศ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

7.ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2337 และ 2337 (บก.ผกร.ฯ และห้องน้ำ-ห้องส้วม) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 28 ธ.ค.63)
เอกสาร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)   ประกาศ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)