ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)


  1. จ้างสร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ แถว ที่ บน.๔ จำนวน ๑ งาน (ลงวันที่ 9 มิ.ย.65)

เอกสาร (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)   ประกาศ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)