ประกาศเชิญชวน ประจำปี 2563


ประกาศกองบิน 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3385 ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มี.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศกองบิน 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3523 (อาคารอเนกประสงค์) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีทรอนิกส์ (e-bidding) (3 เม.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)