ประกาศเชิญชวน ประจำปี 2564

ประกาศกองบิน 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2299 (อาคารคลังเก็บพัสดุ ผชย.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1งาน (12 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศกองบิน 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2301 (อาคารจอดรถเครื่องทุ่นแรง ผชย.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1งาน (13 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศกองบิน 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างทางวิ่งรอบลานวิหารพระพุทธจตุรากาศยานประธาน ที่ บน.4 (13 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)