ประกาศเชิญชวน ประจำปี 2564

ประกาศกองบิน 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2299 (อาคารคลังเก็บพัสดุ ผชย.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1งาน โดยวิธีคัดเลือก (12 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศกองบิน 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2301 (อาคารจอดรถเครื่องทุ่นแรง ผชย.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1งาน  โดยวิธีคัดเลือก(13 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศกองบิน 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างทางวิ่งรอบลานวิหารพระพุทธจตุรากาศยานประธาน ที่ บน.4  โดยวิธีคัดเลือก (13 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงอาคารหมายเลข 3472, 3474 และ 3476 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ธ.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงอาคารหมายเลข 3468 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ธ.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงอาคารหมายเลข 3467 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ธ.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงอาคารหมายเลข 3388 (อาคารพักรับรอง 6) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ธ.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงอาคารหมายเลข 3470 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ธ.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง ประกวดราคาสร้างอาคาร บก.ผชย.บน.4 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ธ.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงอาคารหมายเลข 2337 และ 2337 (บก.ผกร.ฯ และห้องน้ำ-ห้องส้วม) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 ม.ค.64) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)