ประกาศเชิญชวน ประจำปี 2565

 ประกาศกองบิน 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 แถว ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มิ.ย.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

 ประกาศกองบิน 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยข้าราชการ จำนวน 25 ห้อง ที่ บน.4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มิ.ย.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)