ประกาศผู้ชนะ ประจำปี 2563

ประกาศผู้ชนะงานติดตั้งระบบท่อวางสาย CBX สำหรับระบบ EP Post สำหรับ อ.ไร้คนขับพิสัยกลาง ที่ บน.4 (25 ก.พ.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2340 (โรงนอนทหารกองประจำการ ร้อย.ทสห.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน(26 ก.พ.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานสร้างอาคารซ่อมบำรุงรถ GCS พร้อมลานจอด ที่ บน.4 (26 ก.พ.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงคูระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (22 เม.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2192 (บก.พัน.อย.บน.4) จำนวน 1 งาน (1 พ.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2291 (ร้อย.ตอ.พัน.อย.บน.4) จำนวน 1 งาน (8 พ.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1142 (บก.ฝูง.401) (15 พ.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3523 (อาคารอเนกประสงค์) ที่่ บน.4 จำนวน 1 งาน (19 พ.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3385 ที่่ บน.4 จำนวน 1 งาน (29 มิ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)