ประกาศผู้ชนะ ประจำปี 2566

 

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1180 (โรงเก็บ อ.ไร้คนขับ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (คัดเลือก) (3 มี.ค.66) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมอาคารหมายเลข 1108 (ฝ่ายควบคุมการยุทธทางอากาศ) ที่ บน.4 (เฉพาะเจาะจง) (27 ม.ค.66) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมพื้น ค.ส.ล.และรอยแตกร้าวบริเวณลานจอด บ.ฝูง.403ฯ พร้อมทาสีตีเส้น ที่ บน.4 (คัดเลือก) (27 ม.ค.66) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมพื้นอาคารหมายเลข 1109 (อาคาร บก.ผชอ.ฯ) ที่ บน.4 (คัดเลือก) (27 ม.ค.66) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมอาคารหมายเลข 1161 (อาคารอำนวยการบิน) ที่ บน.4 (เฉพาะเจาะจง) (23 ธ.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3469 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ธ.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3534 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ธ.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3471 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ธ.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้ว รปภ.ผชย.บน.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ธ.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างรั้ว รปภ.ชั้นในบริเวณพื้นที่ติดแนวเขต รร.ทอ. ที่ บน.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ธ.ค.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2311 (คอกสุนัขทหาร ร้อย.รก.พัน.อย.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (e-bidding) (30 พ.ย.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงรั้ว รปภ.ด้านทิศเหนือ ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (e-bidding) (30 พ.ย.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2184 (อาคารซ่อมอุปกรณ์ ส-อ.ภาคพื้น ผสอ.กทน.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก (30 พ.ย.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1024 (อาคารหมู่แบตเตอรี่ มว.โรงงาน ฝสกซ.ผชอ.กทน.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1งาน โดยวิธีคัดเลือก (30 พ.ย.65) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)