ประกาศผู้ชนะ ประจำปี 2564

ประกาศผู้ชนะงานสร้างห้องพักเวร จนท.ประปา บริเวณท้ายคลองทหาร ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (23 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2299 (อาคารคลังเก็บพัสดุ ผชย.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1งาน (12 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2301 (อาคารจอดรถเครื่องทุ่นแรง ผชย.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1งาน (13 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานสร้างทางวิ่งรอบลานวิหารพระพุทธจตุรากาศยานประธาน ที่ บน.4 (13 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรัปปรุงคูระบายน้ำบริเวณสนามบิน บน.4 จำนวน 1 งาน (23 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3388 (อาคารพักรับรอง 6) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (27 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

่ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3467 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (27 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3472, 3474 และ 3476 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (27 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3468 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (27 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

่ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงรั้วรักษาความปลอดภัย ฝูง.402 บน.4 จำนวน 1 งาน (27 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3470 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (30 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
 
่ประกาศผู้ชนะงานสร้างอาคาร บก.ผชย.บน.4 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 งาน (30 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)
 

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2319 (บก.บน.4) และภูมิสถาปัตย์ จำนวน 1 งาน (30 พ.ย.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1014 (ฝซย.ผชอ.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (2 ธ.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1027 (อาคารศูนย์เอกสารเทคนิค มว.คฐ.ผชอ.ฯ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (17 ธ.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)

ประกาศผู้ชนะงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2337 และ 2337 (บก.ผกร.ฯ และห้องน้ำ-ห้องส้วม) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (28 ธ.ค.63) (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล)