พิมพ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานสระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ เข้าร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ โดยมี พสกนิกร จากจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ ภายหลังเสร็จพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวลด้วยพระพักตร์แจ่มใส รวมถึงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างไม่ถือพระองค์และพสกนิกรได้เปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" อย่างกึกก้องตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน  ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓